A+ A A-

Yi Guan Dao & Wang Jue Yi

 • Written by  Andrew Huang
 • font size decrease font size increase font size
 • Print
 • Email

Budaya-Tionghoa.Net| Sesungguhnya pendiri Yi Guan Dao adalah Wang Jue Yi yang mengangkat dirinya sebagai sesepuh ke 15. Dan gurunya Yao Ho Tian sebagai sesepuh ke 14. Yao Ho Tian sendiri adalah seorg tosu aliran Quanzhen dan beliau adalah sesepuh Quanzhen angkatan ke 14.

Artikel Terkait :

{module [201]}

Dan kalangan Taoisme mengakui Yao Ho Tian sebagai sesepuh. Yi Guan Dao sendiri ada pengaruh dari paham Luo Jiao yang didirikan oleh Luo Meng Hong /Luo Wei Qun yang pada dinasti Qing menjadi Qing Bang [salah satu triad]. Mengenai Wu-Sheng Lao-Mu juga berasal dari Luo Jiao.

Urutan sesepuh menurut Yi Guan Dao sebagai berikut :

 1. Tatmo [Bodhi Dharma] dan merupakan manifestasi dari [Hu-Cheng Gu-Fo (Buddhism)]
 2. Shen Guang [manifestasi : Ran-Deng Gu-Fo (Buddhism)]
 3. Sheng Chan [manifestasi :Ling-Bao Tian-Jun (Taoism)]
 4. Dao Xin [manifestasi :Tian-Huang Jun-Zhi (Buddhism)]
 5. Hung Ren [manifestasi :Ling-Xiao Jin-Tong(Tao)]
 6. Hui Neng [manifestasi : Di-Zhang Gu-Fo(Bud)]
 7. Ma Dao Yi / Ma Dan Yang [manifestasi :Ma-Ying Jun-Zhi(Buddhism)]
 8. Bai Yu Chan [manifestasi : Nan-Yue Da-Di (Tao)]
 9. Luo Wei Qun/Luo Meng Hong [manifestasi : Gong-Yuan Zhen-Ren(Tao)]
 10. Huang De Hui [manifestasi :Yuan-Shi Tian-Jun(Tao)]
 11. Wu Jing Lin/Wu Ce Xiang (Wen-Chang Di-Jun (Tao)
 12. Ho Liao Ku [manifestasi : Jiu-Tian Dou-Mu (Tao)]
 13. Yuan Tui An / Yuan ZiLian [manifestasi :YuanShi TianZhun(Tao)]
 14. Yang Huan Hsu/Yang ShouYi [manifestasi :Nan Hai GuFo(Buddhism)]
 15. Xu Huan Wu/ Xu Ji Nan [manifestasi :Mi-Le Gu-Fo(Buddhism)]
 16. Yao Ho Tian [manifestasi :Yao-Ce Jin-Mu(Tao)]
 17. Wang Jue Yi [manifestasi :Sui-Ling Gu-Fo(Buddhism)]
 18. Liu Qing Hsu [manifestasi : Tai-Ji Zhen-Ren(Tao)]
 19. Lu Zhong Yi [manifestasi :Mi-Le Zhu-shi(Buddhism)]
 20. Zhang Tian Ran(m:Ji-Gong Huo-Fo(Buddhism)]
 21. Sun Su Zhen(m:Hui-Guang Pu-sa(Buddhism)]

YiGuan Dao percaya bahwa sesepuh mereka itu adalah penjelmaan dari Tian Zun , Buddha dan Bodhisatva. Catatan diatas mengenai manifestasi adalah penjelmaan dan kata Buddha serta Tao itu menjelaskan penjelmaan dari aliran mana. Sesepuh Bai dan Yao tidak pernah mengatakan diri mereka adalah penjelmaan dari Nan-Yue Da-Di serta Yao-Ce Jin-Mu.

SEKILAS SEJARAH WANG JUE YI.


Wang Jue Yi lahir pada  tahun 1821 di propinsi Shandong kota Qingzhou. Nama aslinya adalah Wang Xue Meng alias Wang Xi Xue. Jue Yi adalah nama Taoistnya, selain itu ia sering disebut Bei-Hai Lao-Ren. Mata pencahariannya adalah meramal. Ia berkelana didaerah Huabei,Huazhong , Huadong bahkan di Sechuan juga ada jejak keberadaanya.

Pada usia 27 tahun, ia mengangkat sesepuh Yao Ho Tian
menjadi gurunya. Kemudian di kota Qingzhou ia mendirikan Dong Zhen Tang. Pada tahun 1877 ia membuat suatu pernyataan bahwa Wu-Sheng Lao-Mu datang ke Dong Zhen Tang dan menyatakan bahwa dirinya sebagai sesepuh/ketua ke 15. Yang mana hal ini mendapat tentangan dari Taoisme. Kemudian ia menyebarkan pahamnya ke daerah Jiangsu, Anhui ,Hunan , Beijing , Hubei , Guangxi , Guangdong. Pada tahun 1882 ia beranggapan bahwa pemberontakan bisa dimulai. Tapi ia gagal dan pada tahun 1884 ia meninggal. Kemudian Liu Qing Hsu [Liu Zi Gang] menggantikan kedudukannya sebagai Zhangmen [ketua]. Dan digantikan lagi oleh Lu Zhong Yi. Pada masa kepemimpinan mereka berdua , Yi Guan Dao tidak berkembang pesat.

Pada tahun 1930 , seorang mantan tosu bernama Zhang
Guang Bi [nama Taoistnya adalah Tian Ran] menjadi pemimpin, dan dibawah kepemimpinannya Yi Guan Dao berkembang pesat. Terutama pada masa perang melawan Jepang. Pada tahun 1949, ketika komunis berkuasa , Yi Guan Dao dihantam habis sehingga bisa dikatakan lenyap di Republik Rakyat Tiongkok. Aliran tersebut dibagi 18 zhu [organisasi/unit] tapi sekarang cuma tersisa lima zhu.

Aliran Maitreya Indonesia kalau tidak salah ingat adalah Bao Guang Zhu sedangkan yang Tian Dao itu adalah
FaYi Zhu. 5 Zhu itu sebagai berikut : Ji Yi Zu, Fa Yi Zu , Bao Guang Zu,Wen Hua Zu ,Zheng Yi Zu. Walau demikian mereka satu sumber dan sama2 TianDao atau YiGuan Dao. Perkembangan YiGuan Dao amat pesat di Taiwan sehingga pemerintahan Guo Min Dang pada tahun 1953 melarang ajaran Yi Guan Dao , baru pada tahun 1987 diakui pemerintah.
File:Tian Yuan Gong.jpg
[Foto Ilustrasi , Ma Jien-kuo , Tian Yuan Temple near Danshui Taipei Taiwan]

Kitab2 utama Yi Guan Dao adalah Yi Guan Tan Yuan Tu Suo,  San Yi Tan Yuan, Li Jiao Ho Jue, Tu Ming Fan Ke, Zi Yue Jie ,Yi Guan Can Dao Yao Yuan dll.

Pada masa kepemimpinan Wang Jue Yi , tingkatan dalam
ajaran adalah sebagai berikut : Yi Phin Zhong Sheng , Erl Ping Tian En, San Ping Zheng En , shi ping Yin en , wu ping bao en, liu ping ding xing , qi ping se guo , ba ping se di , jiu ping lien tai. Mengikuti hirarki pejabat pemerintahan Manchu. Kemudian pada masa kepemimpinan Zhang Tian Ran diubah lagi sebagai berikut: Shi Zun, Shi mu , dao zhang , dian chuan shi , tan zhu, qian ren , san cai , yin bao shi , dao qing.

Wu Sheng Lao Mu [Ming-Ming Shang-Di Wu-Liang Qing-Hsu Zi-Zun
Zi-Sheng San-Jie Se-Fang Wan-Ling Zhen-Zai] dan Maitreya adalah fokus pemujaan mereka. Tulisan "Mu" pada Wu Sheng Lao Mu itu diubah dari tulisan "mu" biasa menjadi memiliki makna yaitu Wuji dan  Taiji.

Selain membicarakan persamaan 3 ajaran (Buddhism ,
Taoism dan Confuciusm) , Wang JueYi (Yi GuanDao)
menitik beratkan pada teknik membina diri (xiu lian nei dan). Hal ini tidaklah aneh mengingat dirinya adalah ex murid QuanZhen. Teknik membina diri itu dalam kitab YiGuan Dao disebut JiuJie ShenGong.

Ada pendapat bahwa Wang Jue Yi sebagai kepala Yi He Tuan
[kaum boxer]. Namun pendapat itu tidaklah cocok , karena pada tahun 1884 ia meninggal dunia. Yi He Tuan memang banyak orang-orang Yi Guan Dao  yang menjadi anggotanya dan akhirnya banyak vihara [para bhiksu] , daoguan [para tosu] , kelenteng bergabung melawan dominasi barat.

Zhao Duo Shan selain sebagai murid Yi Guan Dao , ia juga merupakan ketua perguruan dari Tinju Bunga Mei.
Masalahnya itu bermula dari kemarahan yang memuncak kepada orang-orang Barat. Pada masa itu agama Kristen dan Katolik disebut agama "menang perkara" , maksudnya adalah jika penganut Kristiani berperkara pasti menang dipengadilan. Selain itu hampir rata2 perjanjian2 tidak adil memasukkan masalah missionaris / kristenisasi. Brosur2 Fu Qing Mie Yang [basmi barat dukung Qing] menggambarkan para tosu , dewa-dewa dan para bhiksu bekerja sama membasmi "kambing" [yang].

Tiga pusaka Yi Guan Dao adalah Guan , Ying dan Jie.

 1. Xuan Guan merupakan titik jalan darah YingTang , juga salah satu Qiao semangat/spirit. [note:Terkadang sering digunakan oleh aliran2 berbau mistik utk mengikat atau mengunci semangat pengikutnya, yang ini jgn ditulis kedalam buku, hanya mereka yg berbakat dalam membina diri/qigong diberitahu secara jelas apa itu Xuan Guan Qiao oleh orang-orang Tian Dao]
 2. Ying (mudra)/Ho Tong Ying. Dimana dikatakan bahwa mudra penghormatan itu hanya boleh di vihara mereka,jika disembarangan kelenteng atau vihara memberikan penghormatan dengan mudra itu , dewa2 disana tidak sanggup menerima penghormatan itu bahkan bisa membuat dewa2 itu merasa berdosa. Sebenarnya merupakan pengubahan dari cara penghormatan Taoist yang sering disebut BaoQuan atau ZiWu Jie. Dan merupakan satu mudra bagi praktisi pemula meditasi Taoism.
 3. Jie /khou jie (kata2 rahasia). Kata2 rahasia aliran TianDao adalah 5  [catatan admin : yang versi sebelumnya ada kekeliruan admin , kalimat rahasia yang semestinya tidak tertulis dihapus untuk menghargai penganutnya]. Dan setahu saya lima kata rahasia itu tidak membuat yang membaca menjadi Buddha tapi bisa menghindari dari 99 malapetaka.


Sebenarnya banyak serikat rahasia/sekte rahasia itu karena bobroknya pemerintahan. Mereka rakyat jelata tidak bisa berbuat apa2 selain mencari perlindungan dari mahluk2 adikodrati. Banyak kegiatan itu berawal dari satu desa atau kota yg berkumpul utk melawan negara karena ditindas. Contohnya Hong Qiang Hui [serikat Tombak Merah] yang melawan pejabat2 korup. Atau juga Tai-Ping Tian-Guo yang didirikan oleh Hong Xiu Quan dan berkolaborasi dengan serikat Hong yang didirikan oleh Hung WenDing anak dari Hung Xi Guan. Pada awal pemberontakan Tai Ping ,negara2 barat menyokong secara diam2 karena Hung Xiu Quan adalah seorg Kristen , tapi ketika ia menjadi agak saraf dengan mengangkat dirinya sebagai adik Yesus , mereka berbalik mendukung Qing. Banyak tokoh2 serikat rahasia itu merupakan pahlawan rakyat dalam menghadapi pejabat2 korup. Misalnya Hung WenDing , Huang FeiHung, bhiksu SanDe, Ma Fu Yi,Zhao Duo San ,Lie Tie Ta dll.

 

 

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghoa

Catatan Tambahan :

 1. Sejarah Tiongkok itu dibagi 2 secara umum yaitu Zheng Chuan dan Lie Chuan. Zheng Chuan bisa dikatakan adalah catatan sejarah resmi kerajaan dan Lie Cuan adalah catatan sejarah rakyat. Contohnya adalah kisah SamKok. Ada 2 buku SamKok yaitu SanGuo Zhi dan SanGuo YuanYi. Yang terkenal adalah SanGuo YuanYi karangan Luo GuanZhong. Bisa dikatakan bahwa Luo mengambil dari cerita rakyat bukan catatan sejarah resmi.
 2. Kisah 108 pendekar yg sering diambil oleh serikat2 rahasia juga demikian. Bagi dinasti Song , mereka adalah bandit dan bagi rakyat, mereka adalah penolong. Shi Nai An mengambil kisah rakyat itu.
 3. Zhang jiao bukannya zhang yue.
 4. Juisme itu bukan ajaran kuno , tapi berasal dari kata Ru Jiao atau Confuciusme.
 5. She Mu adalah sebutan untuk istri guru , bukan gelar kehormatan.
 6. Kitab Lao-Zi Xi-Sheng Hua-Hu Jing dikarang oleh Wang Fu karena beliau kalah berdebat dengan pihak Buddhism.Kitab Hua Hu ada lagi yg disebut Tai-Sang Ling-Bao Lao-Zi Hua-Hu Miao Jing. Buddhism Tiongkok juga (pernah) mengatakan bahwa murid Buddha Gautama Qia Ye (Kasyapa ?)diutus oleh Buddha Gautama menjelma menjadi Lao Zi dan Ru Tong Pu Sa menjadi Confucius.
 7. Bai Lian Jiao mengambil paham Buddhism , Confuciusm dan Taoism. Han San Tong menyatakan dirinya sebagai keturunan dari Song. Murid-muridnya antara lain Liu Fu Tong dan Lie Erl. Mereka menggunakan paham dari master Hui Yuan [pendiri sekte Sukhavati] mengenai Teratai Putih di surga Sukhavati dan perkumpulan Teratai Putihnya master Hui Yuan [Bai Lian Se]. Kemudian berangsur-angsur menjadi Bai Lian Jiao.
 8. Mengenai bangsa Manchu yang menyerbu Tiongkok , bisa dikatakan bahwa dinasti Ming telah hancur akibat pemberontakan Lie Zhi Cheng. Pada masa itu Lie ZhiCheng mendirikan dinasti Xin yang cuma bertahan 1 tahun. Masuknya Manchu disebabkan Wu San Gui yang membuka pintu San Hai Guan untuk balas dendam. Wu Shan Gui bertindak demikian karena Lie Zhi Ceng membunuh selir kesayangan Wu dan ayahnya.

Last modified onSunday, 11 November 2012 17:44
Rate this item
(1 Vote)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/1144-yi-guan-dao--wang-jue-yi

Latest Articles

 1. Trending
 2. Feature
 3. News
 4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto