A+ A A-

Taiyi Jiuku Tianzun 太乙救苦天尊

  • Written by  Zheng Xuanyuan
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | Taiyi Jiuku Tianzun (Maha Dewa Taiyi Penolong Kesengsaraan; 太乙救苦天尊) dikenal juga sebagai Xunsheng Jiuku Tianzun (Maha Dewa Yang Mendengar dan Menolong Kesengsaraan; 尋聲救苦天尊), dan Shifang Jiuku Tianzun (Maha Dewa Penolong Kesengsaraan di Sepuluh Penjuru; 十方救苦天尊).

ARTIKEL TERKAIT :

{module [201]}

 Menurut naskah suci Taiyi Hushen Jiuku Jing (太一護身救苦經), Taiyi Jiuku Tianzun merupakan Yang Maha Berkebajikan dari Istana Surga Kebahagiaan Abadi Langit Timur (Dongfang Changle Shijie; 東方長樂世界).

Beliau dapat muncul dimanapun, di Istana Surga, Alam Manusia, juga di Alam Neraka di antara para Setan Hantu sebagai yang berkuasa atas mereka. Taiyi Jiuku Tianzun dapat dengan mudah menjelma sesuai tanggapan dari jenis makhluk yang akan beliau selamatkan, sebagai Jaka Emas dan Gadis Giok, Dewa Raja dan Orang Suci, Maha Dewa dan Manusia Sempurna, Vajra dan Raja Suci, Raja Iblis dan Dewa Pelindung yang kuat, Guru Langit dan Taois, Bangsawan dan Para Bijaksana, Tabib Dewa dan Pejabat, Pria dan Wanita, Pejabat Sipil dan Militer, Guru Dharma dan Pertapa, Penguasa Angin dan Hujan.

Beliau mempunyai kemapuan dan kekuasaan yang sangat luar biasa. “Beliau yang suci ini dinamakan Taiyi Fushen (太乙福神) di alam surga, Daci Renzhe (大慈仁者) di alam manusia, Riyao Dijun (日耀帝君) di alam neraka, Shizi Mingwang (獅子明王) di antara para bidaah, dan Dongyuan Dijun (洞淵帝君) di alam surga air.”

Fungsi/Tugas dan Pemujaan Taiyi Jiuku Tianzun

Berdasarkan naskah suci Taishang Sandong Biaowen (太上三洞表文), ada berjumlah sembilan Maha Dewa: Taiyi Jiuku Tianzun (太乙救苦天尊), Shifang Jiuku Tianzun (十方救苦天尊), Jiuyou Duzui Tianzun (九幽度罪天尊), Zhuling Duming Tianzun (朱陵度命天尊), Huolian Danjie Tianzun (火煉丹界天尊), Faqiao Dadu Tianzun (法橋大度天尊), Jinque Huashen Tianzun (金闕化身天尊), Xiaoyao Kuaile Tianzun (逍遙快樂天尊), Baohua Yuanman Tianzun (寳華圓滿天尊).

Taiyi Jiuku Tianzun adalah yang pertama dan merupakan kepala diantara mereka. Tugas dan wewenang beliau adalah “Menyelamatkan makhluk hidup dengan kesucian dan kebajikan tertinggi, cinta dan welas asih yang sangat besar, dengan mengendarai tunggangan dewata/Vahana berupa sembilan singa dan memancarkan sinar keberuntungan dari ribuan pusaka.”

Menurut legenda, seseorang yang sedang dalam kesusahan hanya perlu memanjatkan nama Taiyi Jiuku Tianzun, dan ia akan segera mendapatkan pertolongan dan bantuan sebagai tanggapan dari permohonannya tersebut. Bagi mereka yang telah mengumpulkan jasa kebaikan dengan sempurna, maka Taiyi Jiuku Tianzun akan turun menampakkan diri dengan mengendarai kereta tunggangan sembilan singa dengan memancarkan cahaya keberuntungan ribuan pusaka, memandu mereka menuju alam keabadian.

 Kuil Taois pada umumnya mempunyai Aula Taiyi (太乙殿) dimana rupang dari Taiyi Jiuku Tianzun dipuja. Beliau selalu digambarkan sebagai seorang Maha Dewa yang mengendarai seekor singa.

Hanya pada saat festival perayaan Tiga Yuan (San Yuan Jie; Sam Goan Kiat) sajalah, atau pada waktu ketika Ritual Penyelamatan dari Register Kuning (黃籙煉度科), Taiyi Jiuku Tianzun dipuja.

Semenjak zaman dinasti Song dan dinasti Yuan, banyak ritual Taois menempatkan Taiyi Jiuku Tianzun sebagai dewa utama (教主), seperti Taiyi Jiuku Tianzun Shuo Badu Xiehu Baochan (太乙救苦天尊說撥度血湖寳懺; Ritual Pertobatan Agung Penyelamatan dari Neraka Danau Darah oleh Taiyi Jiuku Tianzun),Lingbao Liandu (靈寳煉度; Ritual Penyelamatan dan Penyucian Lingbao), Jiuyou Dengyi (九幽燈儀; Ritual Lentera Penyelamatan dari Neraka Sembilan Tingkat).

Dalam ritual-ritual tersebut, selain menyeberangkan makhluk hidup, Taiyi Jiuku Tianzun juga bertanggung jawab memurnikan jiwa si mati dengan air dan api sejati, menyucikan Neraka Danau Darah, menyelamatkan jiwa pendosa dari neraka, dan lain sebagainya.

 

天運戊子年八月十二

鄭玄原重譯

 

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua | Facebook Group Budaya Tionghoa |

Rate this item
(1 Vote)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/kultur/item/2685-taiyi-jiuku-tianzun-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto